Wystawa: Morze Bałtyckie

Morze przed naszymi domowymi wrotami - Bałtyk - odgrywa szczególną rolę w OZEANEUM. Podczas przemyślanej podróży poprzez Morze Bałtyckie i jego Wybrzeże wystawa tworzy obraz przeróżnych form i typowych dla nich biocenoz. Zaznajamiamy tutaj z procesami zachodzącymi w tym szczególnym morzu śródlądowym i objaśniamy działania człowieka w tym jakże delikatnym środowisku biologicznym.

Głównym punktem ciężkości wystawy: Morze Bałtyckie jest ekologia. Przyczynia się więc ona w istotny sposób do popularyzowania obszarów morskich objętych ochroną. Wszystkie witryny posiadają objaśniające tablice w celu pogłębienia tematyki i naświetlenia interesujących szczegółów.

Centrum wystawy tworzy instalacja przestrzenna na temat planktonu. Jest ona otoczona pięcioma błękitnymi witrynami wystawienniczymi oraz uzupełniona dwiema witrynami ściennymi. Środek owej wystawy poświęcony jest biocenozie, na której opiera się życie każdego morskiego stworzenia. Aby ludzkie oko mogło zaobserwować te mikroskopijne organizmy modele zostały powiększone 25 do 4 000-krotnie. Dzięki temu powiększeniu można sobie dokładnie wyobrazic w jaką różnorodność organizmów i form obfituje otwarte morze.

Nie tylko plankton, ryby i muszle Bałtyku są tu bliżej naświetlone, ale również ptaki i ssaki naszego regionu ukazane są w ich naturalnym środowisku. Tak więc spotkanie z foką jest na tej wystawie o każdej porze możliwe - nie z żywymi zwierzętami, ale z wieloma troskliwie spreparowanymi obiektami w witrynach wystawienniczych. „Stół z fokami“ świetnie nadaje się do zrobienia śmiesznej fotografii. Tutaj można „wynurzyć“ się z przestrzeni morskiej wraz z  foczą rodziny.